NOTER TIL BOGEN

Indledning

1. del: USA, Israel og lobbyen

Kapitel 1: Den store velgører

Kapitel 2: Israel: strategisk aktiv eller belastning?

Kapitel 3: En svindende moralsk sag

Kapitel 4: Hvad er den ”israelske lobby”?

Kapitel 5: Vejleder i den politiske proces

Kapitel 6: At dominere den offentlige debat

2. del: Lobbyen i aktion

Indledning til 2. del

Kapitel 7: Lobbyen kontra palæstinenserne

Kapitel 8: Irak og drømmene om at ændre Mellemøsten

Kapitel 9: Syrien på sigtekornet

Kapitel 10: Iran på sigtekornet

Kapitel 11: Lobbyen og den anden libanesiske krig


Konklusion: Hvad bør der gøres?

Det er en kontroversiel pointe, som de to forfattere og universitetsprofessorer John J. Mearsheimer og Stephen M. Walt leverer her: At den amerikanske udenrigspolitik er styret af den israelske lobby, og at det på længere sigt vil skade USA’s egne interesser, Israels sikkerhed – og ikke mindst øge risikoen for internationale terrorangreb.

Bogen er baseret på forfatternes artikel om den israelske lobby, der blev bragt i London Review of Books i marts 2006.
Artiklen skabte øjeblikkeligt en international mediestorm. Den blev af modstandere kritiseret for at være et antisemitisk angreb, mens tilhængere opfattede den som et kærkomment brud med et af de mest tabuiserede politiske emner i USA. Nu uddyber Mearsheimer og Walt deres argumenter og følger op med en dybdegående kritik af USA’s rolle i Mellemøsten – i Irak, Syrien, Iran, Libanon og ikke mindst Palæstina. De beskriver den massive støtte, såvel diplomatisk som materiel, som USA giver til Israel, og påpeger, at denne støtte ikke med rimelighed kan legitimeres hverken af strategiske eller moralske grunde.

Uddrag fra bogen:

“De store træk i Bushs politik til at bekæmpe terrorisme blev meget klarere, efter at han støttede en tostatsløsning, og hverken Sharon eller lobbyen var glade for den nye dagsorden. American Israel Public Affairs Committee reagerede øjeblikkeligt på Bushs kommentarer om en palæstinensisk stat ved at udsende en udtalelse, der erklærede, at de rådgivere, der talte denne idés sag over for Bush, underminerede USA’s krig imod terrorisme. De opfordrer præsidenten til at belønne i stedet for at straffe dem, der huser og støtter terrorisme. (…) Pro-israelske kræfter begyndte at gentage denne grundliggende besked ved enhver lejlighed.”

Copyright®Stephen M. Walt og John J. Mearsheimer
All rights reserved
Dansk oversættelse®Gyldendalske Boghandel,
Nordisk Forlag A/S, København